Ultrazvučna dijagnostika

- ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA TRODIMENZIONALNIM COLOR DOPPLEROM
- PREGLED DOJKI + UZV DOJKI
- ULTRAZVUK GORNJEG ABDOMENA I BUBREGA
- ULTRAZVUK SINUSA
- COLOR DOPPLER KRVNIH ŽILA VRATA I EKSTREMITETA
- ULTRAZVUK ŠTITNJAČE
- ULTRAZVUK MIŠIĆA I ZGLOBOVA
- ULTRAZVUK GORNJEG ABDOMENA KOD DJECE
- ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA
- ULTRAZVUK PROSTOTE
- ULTRAZVUK KUKOVA KOD DOJENČADI
- ULTRAZVUK POVRŠINSKIH ORGANA KOD DJECE

ŠTO JE TO 3D/4D ULATRAZVUK
3D/4D ULATRAZVUK je trodimenzionalni prikaz (3D) promatranog objekta (ploda u maternici, ženskih spolnih organa itd) u stvarnom vremenu (4D).
PREDNOST 3D/4D UZV-a U GINEKOLOGIJI I TRUDNOĆI !
Neosporna je učinkovitost 3D/4D UZV-a porodništvu, prvenstveno kod prikaza detalja fatalnog lica, ekstremiteta, prstiju te u određivanju spola djeteta. 3D/4D UZV tehnika služi za otkrivanje niza embrionalnih i fetalnih anomalija. U ranoj trudnoći 3D/4D UZV se koristi kod prikaza nuhalnog nabora i abnomalnosti kosti (UZV bilježi kromosomopatija - Sy Down) Potrebno je naglasiti da primjena 3D/4D ultrazvuka tijekom trudnoća nije opasna za zdravlje majke i ploda. U ginekologiji 3D/4D UZV se primjenjuje za otkrivanje urođenih abnormalnosti ženskog spolnog sustava. Istodobni prikaz u tri ravnine (uzdužna, poprečna i frontalna) omogućuje određenje volumena tumora, kao i njegove građe. 3D/4D uzv se upotrebljava i u dijagnostici bolesti dojki te u drugim područjima medicine

Sigurnost 3D/4D ultrazvuka
Korisnici ultrazvučnih dijagnostičkih uređaja moraju poznavati mehanizme biološke reakcije tkiva, posebice utjecaja ultrazvuka na embrije i fetuse. Ultrazvuk se u tkivima širi longitudinalno, to je mehanički val koji je određen specifičnom snagom odnosno intenzitetom, frekvencijom te valnom duljinom. Učinci ultrazvuka na tkivo dijele se na mehaničke i termalne. Ultrazvučni se val svojim prolaskom kroz tkiva atenuira te se dio mehaničke energije pretvara u toplinsku energiju što ima za posljedicu zagrijavanje tkiva. Pod mehaničkim se efektima djelovanja ultrazvuka na tkiva smatra nastanak kavitacija te stvaranja slobodnih radikala. Ovi se efekti ne javljaju kod intenzitete ultrazvuka koji se primjenjuju u dijagnostičke svrhe. Pri radu u B-modu zbog malih intenziteta signala ne dolazi do značajnijeg termalnog efekta na tkivo. U osnovi 3D koje se izvodi specijalnim ultrazvučnim sondama je konvencionalno oslikavanje po sivoj skali, a 3D rekonstrukciju izvodi računalo prikupljenim 2D skenovima. Prema tome ekspozicija 3D ultrazvuka na fetus i mogući termalni učinci na fetus ili embrio su isti kao i kod konvencionalnog 2D skeniranja. Ultrazvučni se val širi tkivom u pulsevima te su mehanički učinci ultrazvuka identični pri radu u 2D, 3D ili power/kolor dopler modalitetima. Akustični tlak određen je mehaničkim indeksom MI te ovisi o intenzitetu ultrazvuka. Utvrđeno je da ekspozicija novorođenačkih pluća ultrazvuku s mehaničkim indeksom MI iznad 1 može dovesti do oštećenja krvnih žila pluća zbog rezonantnog titranja mjehurića plina. Iz navedenih razloga preporuča se rabiti akustične snage s vrijednostima mehaničkog indeksa MI ispod 1. Trodimenzionalno skeniranje u realno vremenu ili 4D ultrazvuk rabe ista fizikalna načela kao i navedene 2D i 3D metode. 3D skenovi računalno se obrađuju i u realnom vremenu se prikazuju na monitoru. Kompjuter procesira 1-20 volumnih 3D skenova u sekundi. Kako skenom najčešće nije obuhvaćen čitav fetus i kako se fetus pomiče tijekom skeniranja, termalni efekti također nisu zabrinjavajući primjenom ove metode, bez obzira na velik broj volumnih zapisa u sekundi 4D skeniranje je u osnovi identično dugotrajnijem 2D skeniranju s istim mehaničkim i termalnim indeksom kao i pri konvencionalnoj metodi kod koje je vrijednost TI i MI manje od 1. Intenzitet ultrazvuka pulsirajućeg doplera pri spektralnoj analizi protoka u krvnim žilama fetusa veća je od intenziteta 2D ultrazvuka. Termalni indeks TI je kod primjene pulsirajućeg doplera iznad 1 iz sigurnosnih razloga potrebno je trajanje uporabe pulsirajućeg doplera u analizi fetalnih protoka reducirati na najkraće moguće vrijeme. Ekspozicija ultrazvuku uz termalni indeks TI ispod 1 je potpuno sigurna po pacijenta bez obzira radi li se o 2D ili volumnim 3D/4D metodama skeniranja. Ukoliko su vrijednosti TI iznad 1, potrebno je skratiti vrijeme ekspozicije. Primjena volumnih metoda u kombinaciji s 3D power/kolor doplerom uz vrijednosti TI 1,5 mora biti vremenski ograničenog trajanja do 10 minuta. Ukoliko su vrijednosti TI 2 vrijeme ekspozicije mora biti do 5 minuta, a uz vrijednosti TI 3 dozvoljena ekspozicija je jedna minuta. Ukoliko se pretraga izvodi u febrilnih pacijentica, vrijeme ekspozicije ultrazvuku mora biti kraće. Mehanizam 3D sondi pri radu zagrijeva površinu sonde te je moguće zagrijavanje tkiva koje je u kontaktu s ultrazvučnom sondom kod duže transvaginalne pretrage.